SR ADVISEUR (CHEMISCHE) WATERKWALITEIT WNZ-198

INFORMATIE

Bedrijf Rijkswaterstaat
Geplaatst op 15/12/2017
Standplaats Rotterdam
Werklocatie Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Aantal uren per week 36 uur
Dienstverband Vast
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau HBO, WO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Senior adviseur (chemische) waterkwaliteit (WNZ-198)
“Elke dag werk je aan het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland, samen met je collega’s van Rijkswaterstaat en waterschappen. De opkomst van nieuwe stoffen in ons water leidt tot nieuwe vragen die jou uitdagen om oplossingen te bedenken om ons water schoon en gezond te houden. Je werk is belangrijk voor de maatschappij en heeft duidelijk de aandacht van media en politiek. Op een verjaardag hoef je echt niet meer uit te leggen waarom je werk belangrijk is”…. Voel je je aangetrokken, lees dan vooral snel verder en reageer! 

Functieomschrijving
Er is veel gaande rondom de waterkwaliteit in Nederland en Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een programma gestart om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren en de komst van de Omgevingswet. Daarnaast is er momenteel veel media aandacht voor de kwaliteit van ons water. Als senior adviseur bij Rijkswaterstaat zet jij je landelijk in voor schoon water. Je onderhoudt contact met diensten en adviseurs binnen en buiten Rijkswaterstaat, werkt mee aan de landelijke standaarden en weet uitbestedingen van landelijke projecten inhoudelijk en procesmatig goed te begeleiden. 

Binnen het overheidsprogramma ter verbetering van de waterkwaliteit in Nederland, geef jij invulling aan de rol van Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder. Of het nu gaat om nog onbekende stoffen, recente wetgeving of initiatieven die niet in de regelgeving zijn opgenomen, jij zet je kennis landelijk effectief in. 

Dagelijks werk je samen met de regionale diensten en adviseurs die in het domein van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) werkzaam zijn. Vanuit je kennis en ervaring weet je snel te schakelen en doelmatig te adviseren als het gaat om de (chemische) waterkwaliteit. Ook onderhoud je namens het team Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) contact met de waterschappen waar landelijke BRZO-taken worden uitgevoerd. In veel van je dossiers heb je te maken met politiek-bestuurlijke druk en gevoeligheden. Dan weeg jij de verschillende belangen af, maak je verbindingen en hak je knopen door.

Een belangrijke rol in je dagelijkse werk is die van projectleider van landelijke projecten en onderwerpen. Je werkt deze uit voor het VTH-domein of voor de gezamenlijke regio’s. De onderwerpen van deze projecten kunnen breder zijn dan waterkwaliteit. Dat betekent ook dat je uitbestedingen van projecten inhoudelijk en procesmatig goed begeleidt, bijvoorbeeld als het gaat om doorlooptijd en financiën. 
Met het (mede) beheren van de landelijke standaarden van Rijkswaterstaat draag je bij aan een hoger en uniform kwaliteitsniveau van de dienstverlening van Rijkswaterstaat. Ook zorg je, onder meer met het oog op de nieuwe Omgevingswet, voor het doorontwikkelen van opleidingen onder het gezamenlijke kennisplan met de waterschappen. 

Functie-eisen
Werk- en denkniveau

 • Master/doctoraal - WO


Kennis en ervaring

 • Je hebt wo-niveau en een relevant wo- of hbo-diploma, bijvoorbeeld in de richting van chemie of procestechnologie.
 • Je hebt meer dan zeven jaar relevante en aantoonbare vaktechnische kennis op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot (grotere) chemische bedrijven.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (waaronder Waterwet, Besluit risico's zware ongevallen en andere relevante algemene maatregelen van bestuur) en inzicht in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.
 • Je hebt juridische kennis van bestuursrecht en strafrecht.
 • Je hebt operationele kennis van de omgeving waarin Rijkswaterstaat dagelijks opereert.
 • Je hebt inzicht in het proces vergunningverlening en handhaving en de samenhang met andere bedrijfsprocessen.
 • Je bent succesvol in het leiden van projecten en/of het coördineren ervan.
 • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren en bent besluitvaardig.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kunt goed netwerken.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
 • Je bent flexibel en bereid om te werken op de verschillende kantoren van de regio’s van Rijkswaterstaat in Nederland.


Voor deze functie geldt het profiel voor de functiegroep (Senior) Adviseur (functiefamilie Advisering) uit het Functiegebouw Rijk. 

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vrije plek
Salarisniveau: schaal 12
Minimum salaris: € 3511
Maximum salaris: € 5219
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek. 
Dienstverband: Vaste aanstelling
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Standplaats
Rotterdam

Organisatieonderdeel RWS West-Nederland Zuid 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

West-Nederland Zuid
Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling - Vergunningverlening
De afdeling Vergunningverlening houdt zich naast vergunningverlening op het gebied van (chemische) waterkwaliteit ook bezig met nautische vergunningen, activiteiten rondom de rijkswegen, waterkeringen en buitendijkse activiteiten. De afdeling is vroegtijdig en proactief betrokken bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen en bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Op de afdeling heerst een open en collegiale sfeer. Regelmatig doen we leuke dingen met elkaar, zoals een drankje pakken in de stad of deelnemen aan een pubquiz.

Bijzonderheden

 • Als landelijk adviseur ben je werkzaam op verschillende kantoren van de regio’s van Rijkswaterstaat in Nederland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De eerste gesprekken worden op 26 januari 2018 gevoerd.


Digitaal solliciteren
Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vrije plek wordt niet op prijs gesteld!

Solliciteer online via de 'Solliciteer' button. 


Meer informatie over deze vrije plek
Niek Knaap 06 - 15 88 62 89 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Eveline den Hartigh 06 – 29 08 95 68

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Parttime, Rotterdam, consultant, wateradviseur